Skip to main content

Kun jij na het lezen van onze vorige blog haast niet wachten om aan de slag te gaan met het schrijven van video scripts voor jouw toekomstige bedrijfsvideo’s, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Geen zorgen, dat is waar onze expertise om de hoek komt kijken! 

Het schrijven van een scenario of video script kan namelijk erg overweldigend zijn. Waar moet een script aan voldoen? Welke stappen dien je te doorlopen? En hoe hou je het overzicht? In deze blog laten wij jou zien welke stappen doorlopen moeten worden om tot een goed scenario of script te komen. 

Heb jij onze vorige blog ‘De basisbeginselen voor het schrijven van een goed script’ nog niet gelezen? Hierin leggen we je kort het verschil uit tussen een scenario en script en bespreken we een aantal handige tips & tricks voor het schrijven van een goed video script.

 

Een goed scenario schrijven in 8 stappen

Veel mensen denken dat het een kwestie is van beginnen met schrijven, maar wij raden onze klanten altijd aan om eerst even terug te gaan naar de basis. Welk doel heb je voor ogen met de video? Welke boodschap wil je overbrengen? En wie wil je bereiken met de video?

Als je deze zaken in grote lijnen helder hebt, is het tijd voor het schrijven van het script. Hierbij maken wij altijd gebruik van een handig stappenplan. Dit stappenplan helpt je structuur aan te brengen in het script en zorgt ervoor dat je geen zaken vergeet te benoemen of uit te werken. Daarnaast bespaart het een hoop tijd, omdat het je een duidelijke richting geeft.

Hieronder een globaal overzicht van de stappen die wij doorlopen bij scenarioschrijven.


Stap 1: Video briefing

Het schrijven van een video-overzicht helpt je niet alleen de doelgroep, maar ook de doelstellingen die je met de video hoopt te behalen, te begrijpen. De video is immers bedoeld voor de ontvanger en niet voor jou als bedrijfsleider of marketeer. 

Vragen die hierbij een rol spelen zij:

  • Wat is het doel van de bedrijfsvideo?
  • Tot welke actie wil je de doelgroep aanzetten?
  • Wie is de doelgroep en wat zijn hun kenmerken, gewoontes en interesses?
  • Wat is de tone of voice van de doelgroep?
  • Via welke kanalen wil je jouw bedrijfsvideo promoten?

 

Stap 2: Van idee naar verhaal

In deze stap ga je na hoe het idee het beste vertaald kan worden naar een scenario. Hierbij gaat het niet alleen om wat je tegen de doelgroep wilt zeggen, maar ook om de manier waarop de boodschap wordt overgebracht. Denk aan de intonatie, spreeksnelheid en het soort taalgebruik (formeel/informeel). 

Er dient daarnaast een logische volgorde in het verloop van het verhaal te zitten, waarbij je direct vanaf het begin de aandacht van de doelgroep wilt trekken. Vervolgens is het de kunst om deze aandacht vast te houden, totdat de video wordt afgesloten met een call-to-action voor de gewenste actie.

 

Stap 3: Begrijpelijk taalgebruik

Het is belangrijk om de hoofdboodschap voor jouw bedrijfsvideo uit te werken in duidelijk en beknopt taalgebruik. Dit taalgebruik dient afgestemd te worden op de doelgroep en de daarbij horende tone of voice. Zorg er bij het schrijven van het scenario dus voor dat je altijd praat in de taal van je publiek. Dit vergt enige oefening. 

Probeer de toon daarnaast eenvoudig en gemoedelijk te houden en maak eventueel gepast gebruik van humor. Er zijn natuurlijk een aantal uitzonderingen op deze regel, zoals ziekenhuizen, de pharmaceutische industrie of banken. Maar ook in dit geval geldt, het publiek wil jou als bedrijf horen spreken als persoon en niet als robot. 

Ook het kanaal waarop de video geplaatst zal worden, is van belang voor het taalgebruik. Ga je Facebook inzetten als platform? Zorg dan voor een kort, maar krachtige video. YouTube is over het algemeen geschikt voor langere video’s, maar ook op dit platform worden ‘shorts’ (korte video’s) steeds belangrijker.

 

Stap 4: Woorden vs. beeldgebruik

Een goed script bestaat uit meer dan alleen woorden. Neem alle gewenste elementen mee bij het voorbereiden van de videoproductie om er zo een samenhangend geheel van te maken. Denk hierbij aan sfeerbeelden, visuals, geluidseffecten, voice-overs en muziek. Zet alle elementen in de juiste volgorde en wees duidelijk in wat je bedoelt. Het script moet immers voor iedereen te begrijpen zijn.

 

Stap 5: Maak een dialoog

Veel mensen denken: ‘’Dat improviseer ik wel even’’, maar dit is in de praktijk een stuk lastiger. Wij geven dan ook de voorkeur aan het volledig uitwerken van de dialoog. Je blijft hierdoor gefocust op je hoofddoel en het bespaart je ook nog eens een hoop tijd bij het opnemen van de bedrijfsvideo.

 

Stap 6: Teken een story board

Het maken van een story board kan helpen bij het visualiseren van de video en het bepalen van de structuur. Een story board kan bestaan uit schetsen en illustraties die de scènes en overgangen van de video in kaart brengen. Dit geeft een beter beeld van hoe de video er ongeveer uit zal komen te zien.

 

Stap 7: Draag het script voor aan de betrokkenen

Heb je een eerste versie van het script op papier staan? Begin dan met het voorlezen van het script aan alle betrokkenen. Klinkt het natuurlijk? Komt de kernboodschap goed over? Is er een duidelijke call-to-action? Is er sprake van een boeiend verhaal met een logische verhaallijn? Loop er samen een aantal keer doorheen en test het script vervolgens voor de camera.

 

Stap 8: Werp een laatste kritische blik

Wees kritisch en zet waar de nodig nog even de puntjes op de ‘i’. Neem hiervoor rustig de tijd. Is iedereen tevreden? Dan kun je beginnen met het opnemen van jouw bedrijfsvideo! 

 

Conclusie

Onthoud vooral dat een script schrijven veel tijd vergt. Het is een proces dat je niet zomaar binnen één dag achter de rug hebt. Gun jezelf dan ook de tijd om eerst te brainstormen over het doel van de video, de doelgroepen en de boodschap die je wilt overbrengen. Zodra jij dit in grote lijnen helder hebt, helpen wij jou graag bij het schrijven van een goed scenario met behulp van video concepting. Dit scenario vertalen wij vervolgens in een bedrijfsvideo met een pakkende call-to-action. Neem vrijblijvend contact op met het team van Sunny Side Up.